top of page
Die Chromatexperten
De chromaatexperts

DE CHROMAAT-EXPERTS

ARBEIDSBESCHERMING | DECONTAMINATIE | VERVANGING | BESCHIKBAARHEID

Veiligheid voor mens en milieu

Vermindering van chroom(VI)verbindingen (chromaten)** op de werkplek, vooral op

Gecombineerde warmte- en krachtcentrales*
Gas- en stoomturbines*
Noodstroomaggregaten*
Machines en uitrusting*

evenals het voorkomen van het ontstaan van verdere kankerverwekkende en milieubelastende stoffen in overeenstemming met EU-richtlijn 2004/37/EG of ArbSchG, GefstoffV en alle geldige "technische richtlijnen voor gevaarlijke stoffen" (TRGS) volgens het voorgeschreven "S-T-O-P"-principe (GefStoffV , ChemG enz.)

*met thermische isolatie die alkalische en/of aardalkalimetalen bevat

** vooral calcium- en/of natriumchromaat

​Advies, creatie en implementatie van:

 • Risicobeoordelingnl

 • Vervangingstests

 • Risicoconcepten

 • Gebruiksaanwijzing

 • Instructies

 • Blootstellingsinventarissen

 • Vervangingstests

 • Ontsmettingen

 • vervanging

 • beschikbaarheid

 • Certificering

Chromaten kunnen datwees overal!Zelfs waarJij misschien iedereenga door met de dag

EU-Direktive
Gasturbine isoliert Calciumchromat

RICHTLIJN

“Vervang gevaarlijke stoffen en processen door minder gevaarlijke of niet-gevaarlijke stoffen en processen”*

*afgeleid van 2004/37/EG, aangepast in de GefStoffV

Naast minimumnormen regelt de verordening gevaarlijke stoffen ook concepten van beschermende maatregelen die op elkaar voortbouwen.

 

Deze beschermende maatregelen omvatten maatregelen voor vervanging, technische, organisatorische en persoonlijke beschermingsmaatregelen en specificaties en criteria voor het testen van de effectiviteit.

Calciumchromat Turbolader Innio
Angebot
Start

AANBOD

Een goede en wettelijk conforme risicobeoordeling bij de omgang met kankerverwekkende stoffen (chromaten)

Zeswaardige chroomverbindingen, zoals calcium- of natriumchromaat, worden wereldwijd geclassificeerd als "carcinogeen 1B" (H350) en "chronisch giftig voor in het water levende organismen, met langetermijneffecten" (H410).

Werknemers en servicepersoneel dat met dergelijke stoffen in contact kan komen, moeten door de werkgever speciale informatie en bescherming krijgen; De wet verplicht een pakket aan maatregelen voor medewerkers en werkplek.

De chromaatexperts adviseren als externe autoriteit en monitoren het initiëren van alle noodzakelijke maatregelen.

Chromatexperten STOP-Prinzip Arbeitsschutz

INFORMATIE

Chroom (VI) verbindingen (chromaten)

Chromaten zoals calciumchromaat (CaCrO4) of natriumchromaat (Na2CrO4) worden aangemaakt in warmtekrachtcentrales of andere technische systemen door het gebruik van de huidige gebruikelijke hogetemperatuurisolatie, omdat ze alkali- of aardalkalimetalen bevatten en thermochemisch verbonden zijn met het systeem. componenten die chroom bevatten zoals uitlaatpijpen, compensatoren, turbocompressoren, etc. bij hogere temperaturen. Toepassingstemperaturen (vanaf 300°C) reageren en kunnen kankerverwekkende en voor het milieu giftige chroom (VI) verbindingen (chromaten) vormen.

Calciumchromat BHKW-Motor Innio
Chromate
Chromatexperten Substitution Isolierung calciumfrei

PRESTATIES

vervanging

Isolatie bij hoge temperaturen die alkali- en/of aardalkalimetalen bevat, heeft de neiging thermochemisch kankerverwekkende chroom(VI)-verbindingen te vormen (chromaten, vooral calciumchromaat).

Het vervangen van deze isolatiesystemen door isolatiesystemen die vrij zijn van alkali- en aardalkalimetalen voorkomt de vorming van chromaten op de werkplek en draagt zo bij aan de arbeidsveiligheid en de bescherming van het milieu.

De chromaatexperts helpen u als exploitant van warmtekrachtcentrales en/of warmtekrachtkoppelingsystemen bij het uitvoeren van deze vervanging omdat:

geen calcium - geen calciumchromaat

geen natrium - geen natriumchromaat

Samen met het bedrijf Kavarmat s.c. - Het bedrijf Cleansulation heeft aardalkali- en aardalkalimetaalvrije isolatie tegen hoge temperaturen ontwikkeld.

Subtitution

PRESTATIES

ontsmetting

Vooral onderhoudswerkzaamheden aan gas- en dieselmotoren leiden tot blootstelling aan kankerverwekkende chroom(VI)-verbindingen, vooral calciumchromaat, dat vaak als geelachtig stof verschijnt.

 

Voordat de vervanging van de schadelijke isolatiesystemen kan plaatsvinden, moeten de vervuilde isolatie-elementen worden verwijderd en afgevoerd.

 

De hete motoronderdelen moeten grondig worden gereinigd en dus ontsmet voordat de vervanging begint.

De werkzaamheden worden gecoördineerd door de chromaatexperts en in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd.

Chromatexperten Dekontaminierung BHKW Motor (Chrom (VI))
Dekontamination
Innovation
calciumfreie BHKW-Isolierungen

De chromaatexperts

Innovatie en uitmuntendheid door vervanging

Alkalische en aardalkalimetaalvrije isolatiesystemen voor hoge temperaturen voor warmtekrachtcentrales, noodstroomgeneratoren en andere technische systemen om de vorming van kankerverwekkende en voor het milieu schadelijke chroom (VI) verbindingen te voorkomen.

Geen calcium - Geen calciumchromaat

Geen natrium - Geen natriumchromaat

Entsorgung
Chromatexperten mit Calciumchromat kontaminierte Mineralwolle
beschikbaarheid

Met chromaat verontreinigde isolatiematerialen worden geclassificeerd als gevaarlijk afval.

Niet alleen de gedemonteerde isolatie, maar ook de beschermende kleding die tijdens de uitgevoerde werkzaamheden wordt gedragen, evenals alle bijbehorende hulpmiddelen die bij de decontaminatie worden gebruikt, moeten onder speciale omstandigheden worden opgeslagen en op de juiste wijze worden afgevoerd!

 

De chromaatexperts helpen u hiermee totdat alle werkzaamheden zijn afgerond en zorgen ervoor dat niet alleen de werkplek weer veilig is, maar dat ook het milieu wordt beschermd.

INDUSTRIE EN ENERGIE
Chromaten op de werkvloer

De kankerverwekkende chroom(VI)-verbindingen kunnen zich overal vormen waar isolatiematerialen die alkali- en/of aardalkalimetalen bevatten in contact komen met hete onderdelen die chroom bevatten bij temperaturen boven 250°C.

 

De zogenaamde ‘chromaatramp’ is een mondiaal probleem waarvan de explosiviteit slechts langzaam wordt gerealiseerd.

De chromaatexperts helpen u de veiligheid voor mens en milieu te herstellen!

Biogas Chromaat WKK-motoren, chroom (VI)

Biogasinstallaties

Productiebedrijf WKK-chromaten, Cr6-verbindingen, gasmotor

Productiebedrijven

WKK-motor, chromaatontsmetting

WKK-motoren

Chromaatexperts Chromaten op turbines in fabrieken

Fabrieken

Chromatexperten Kraftwerk Chromate Isolierungen

energiecentrales

Arbeitsplatz
Experten

CHROMAAT-EXPERTS

Vertrouw op de specialisten voor:

 

 • Gezondheid en veiligheid op het werk

 • duurzame isolatieoplossingen

 • professionele chromaatontsmetting

 • juiste afvoer

Arbeidsveiligheid (SiFa)

Stephan Effinowicz, chromaatexpert

 • Arbeidsveiligheid (SiFa)

 • Brandbescherming

 • Milieubescherming en energiebeheer

bottom of page