top of page
SEEF Cr6 Analyse outdoor Chromatexperten
Ferdy de Smet, CEO SEEF B.V., NL, Chromatexperte

Ferdy de Smet

Chromaat-expert

SEEF B.V.

Tolweg 11
4851 SJ, Ulvenhout

SEEF B.V. - Chromaatexperts

Chromaatonderzoek en Cr6-laboratoriumanalyse

wij biedenter plekke Tests om vast te stellen of een voorwerp chromaat (hexavalente chroomverbindingen) bevat. Het bedrijf SEEF B.V. Gepatenteerde analysetechnologie is ongevoelig voor interferentie van stoffen als zink en aluminium, waardoor hun methode de enige 100% betrouwbare detectie op de markt is.

 

Naast chroom(VI) analyses voeren wij ook analyses uit op andere zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

In het laboratorium van de chromaatexperts worden analyses uitgevoerd op basis van de erkende Nederlandse NEN5617:2022 methode, aangevuld met onze eigen gepatenteerde methode.

 

Deze aanpak maakt de methode ongevoelig voor interferentie van metalen zoals zink en aluminium en zorgt ervoor dat chromaatexperts het enige laboratorium zijn dat betrouwbare analyses kan uitvoeren op monsters die metallisch zink of aluminium bevatten.

SEEF Cr6 Analyse Chromatexperten

Onderzoek en onderzoeken naar blootstelling aan Cr6

Chromaatblootstellingsanalyse

Chromaat verwijderen

EURAL-code

Het blootstellingsonderzoek NEN689 is een gestandaardiseerde methode voor het meten van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en andere risicofactoren op de werkvloer. Als onderdeel van het onderzoek wordt de blootstelling van uw medewerkers aan deze stoffen en risicofactoren onderzocht en worden metingen uitgevoerd.

 

Deze metingen worden vervolgens geanalyseerd en gerapporteerd, waardoor we inzicht krijgen in de potentiële gezondheidsrisico’s en indien nodig actie kunnen ondernemen om deze te verminderen.

Als onderdeel van de chromaatdetectie met behulp van Cr6-sneltesten worden monsters genomen van het besmette object, die vervolgens in het laboratorium kunnen worden geanalyseerd.

Ongeacht of het gaat om verontreiniging met chroom(VI)verbindingen door toepassing van calciumhoudende isolatie (calciumchromaat, CaCrO4), of om staalcoatings met chromaathoudende verven en/of vernissen; De chromaatexperts analyseren, leveren het nodige bewijsmateriaal, maar weten ook hoe de vervuilde (chromaatbesmette) objecten gedecontamineerd of afgevoerd moeten worden.

Als experts op het gebied van gevaarlijke stoffen zijn wij ons bewust van het belang van een goede en veilige afvoer van afval en de daarmee samenhangende economische belangen.

Als chromaatexperts bepalen wij voor u de bijbehorende zogenaamde "EURAL-codes", d.w.z. de exacte classificatie van het te verwijderen afval volgens de Europese afvallijst.

 

Door gebruik te maken van deze service van ons weet u zeker dat het oud ijzer op een veilige en legale manier kan worden afgevoerd.

Daarnaast bieden wij volledige transparantie en documentatie van het proces, waardoor u volledige controle en inzicht krijgt in de manier waarop uw afval wordt afgevoerd.

Chromatexperten_02_detect_019.jpg
chromathaltige Lacke und Farben, Chromatexperten
SEEF Cr6 Analyse Farbe und Lacke, Chromatexperten
bottom of page